!-->

OSAKA JAPAN ALPS 5D3N ซุปตาร์ซามูไร หวานเย็น (XJ)

XJ195-
รหัสทัวร์ : 28926
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 26,888.-
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
วันที่ : เมษายน - มิถุนายน2563
เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
ชมสวนสวยติดอันดับ 1 ใน 3 สวนเค็นโรคุเอ็น ณ เมืองคานาซาว่า

ไฮไลท์!!! อัลไพน์รูทสัมผัสSnow Wall กำแพงหิมะขนาดมะหึมา

ชมเมืองเก่าซันมาชิซูจิ หรือ ลิตเติ้ลเกียวโต ณ เมืองทาคายาม่า

เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ

ชมสวนสวยติดอันดับ 1 ใน 3 สวนเค็นโรคุเอ็น ณ เมืองคานาซาว่า

เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต แวะขอพร ณ ศาลเจ้าเฮอัน

ถ่ายรูปเสาแดงโทริอิ ณ ศาลเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิอินาริ

ช้อปปิ้งชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมแห่งเมืองโอซาก้า

พิเศษ!!! โชว์ซามูไร รูปหล่อ แห่งเมืองเกียวโต

FREE WIFI ON BUSมีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

Author: Prang

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *