!-->

TOKYO FUJI FREEDAY 5D 3N ซุปตาร์ พิงค์มอส ไฟไหม้ 7 (XJ)

XJ175
รหัสทัวร์ : 28909
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 20,888.-
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
วันที่ : เมษายน 2563
ไฮไลท์!!! ชม ทุ่งดอกพิงมอส หรือ ชิบะซากุระ

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

ไฮไลท์!!! ชม ทุ่งดอกพิงมอส หรือ ชิบะซากุระ

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

นมัสการขอพร ณ วัดอาซากุสะ และแวะถ่ายรูปคู่ โตเกียวสกายทรี

ช้อปปิ้งจุใจอาเมโยโกะชินจูกุ และโอไดบะ

อิสระครึ่งวัน มีเวลาช้อปปิ้ง ชิมขนม ถ่ายรูปชิวๆ ตามอัธยาศัย

อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

Author: Prang

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *