!-->

TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ ไฟไหม้ 6 (XJ)

XJ174
รหัสทัวร์ : 28904
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 18,888.-
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
วันที่ : มีนาคม - เมษายน 2563
ไฮไลท์!!! ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ กรุงโตเกียว

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

ไฮไลท์!!! ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ กรุงโตเกียว

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

นมัสการขอพร ณ วัดอาซากุสะ และแวะถ่ายรูปคู่ โตเกียวสกายทรี

ช้อปปิ้งจุใจอาเมโยโกะ ชินจูกุ และโอไดบะ

อิสระครึ่งวัน มีเวลาช้อปปิ้ง ชิมขนม ถ่ายรูปชิวๆ ตามอัธยาศัย

อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

Author: Prang

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *