!-->

NAGOYA MATSUMOTO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ซากุระชมพูหวานเย็น (XJ)

XJ154
รหัสทัวร์ : 28872
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 20,888.-
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
วันที่ : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

เยือนลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ ณ เมืองทาคายาม่า

สัมผัสเมืองมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาว่า

ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซาคาเอะ

FREE WIFI ON BUS

พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

Author: Prang

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *