!-->

HOKKAIDO SKIKAMAKURA 5D3N ซุปตาร์บ้านหิมะ (XJ)

XJ145-
รหัสทัวร์ : 28842
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 25,888.-
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
วันที่ : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
สัมผัสหิมะขาวโพลน ณ ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร

เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ

เยือน หมู่บ้านมัคคะริ หมู่บ้านชนบทที่สร้างบ้านหิมะไว้หลบหนาว

ไฮไลท์!! รับประทานอาหารภายในบ้านหิมะ

สัมผัสหิมะขาวโพลน ณ ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร

เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ

เพลิดเพลินใจ ในบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ

ช้อปปิ้งย่านเต็มอิ่ม ณทานุกิโคจิ และมิตซุยเอ้าเลท

ฮอกไกโด ฟรีเดย์ อิสระช้อปปิ้งจุใจหนึ่งวันเต็ม

Author: Prang

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *