!-->

เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย ฮาลอง จ่างอาน 5 วัน 4 คืน ซุปตาร์…ซาปาโซคูล ภาค 2 (VN)

VNHAN07
รหัสทัวร์ : 28822
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 13,888.-
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
สายการบิน : VIETNAM AIRLINES (VN)
วันที่ : เมษายน - กันยายน 2563
ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun Wheel

ล่องเรือชมมรดกโลกจ่างอาน

บินตรงสู่ฮานอยโดยเวียดนามแอร์ไลน์ สู่เมืองประวัติศาสตร์ชมธรรมชาติที่สวยงาม

พักที่เมืองซาปา สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม 2 คืน

พร้อมขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน

สัมผัสวิถีชีวิตของชนเผ่าม้ง

สลับกับบรรยากาศนาขั้นบันไดที่หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต

ชมน้ำตกที่สวยและใหญ่ที่สุดกันที่น้ำตกซิลเวอร์

ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า

ขึ้นกระเช้าสองชั้นสู่สวนสนุกฮาลองปาร์ค

ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun Wheel

ล่องเรือชมมรดกโลกจ่างอาน

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

Author: Prang

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *