!-->

TURKEY GOOD SUMMER (8D6N)

IST06 Good Summer
รหัสทัวร์ : 28970
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 29,999.-
ระยะเวลา : 8 วัน 6 คืน
สายการบิน : TURKISH AIRLINE
วันที่ : ตลอดเดือน เมษายน 2563
เมืองคัปปาโดเกีย ชม ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ปราสาทปุยฝ้าย ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
บินตรง FULL SERVICE TURKISH AIRLINE(TK)+บินภายใน 1 ขา
นครใต้ดิน (Underground City)เป็นสถานที่ที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมัน 
เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) บริเวณที่อยู่ระหว่าง ทะเลดำ กับ ภูเขาเทารุส
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ องค์กรยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castel) ทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น
เมืองคูซาดาซี (Kusadasi)เมืองท่าเลียบชายฝั่งทะเลของประเทศตุรกี 
ชม ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย Wooden Horse of Troy 
นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม ตั้งตระหง่านอยู่เหนือตัวเมืองชานัคคาเล่ 
โรงละครอะโครโปลิส (Theater of Acropolis) โรงละครที่ชันที่สุดในโลก 
เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เมืองที่มีความสำคัญที่สุดของประเทศตุรกี 
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) ช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำกับทะเลมาร์มาร่า
เข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque)

Author: Nat

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *