ทัวร์ไต้หวัน Forever Young TAIWAN 7 วัน 5 คืน (TPE04)

วันเดินทางไป วันเดินทางกลับ ระยะเวลา Code Tour ราคา จำนวนที่นั่ง สถานะ
13-10-2018 19-10-2018 7 วัน 5 คืน 23999 สอบถาม
20-10-2018 26-10-2018 7 วัน 5 คืน 23999 สอบถาม
รหัสทัวร์ : 25630
ราคาทัวร์ : 23,999
ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
สายการบิน : Nok Scoot
วันที่ : ต.ค
เที่ยวครบจัดเต็ม 3 อุทยาน ช็อปหนักๆ ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลิน ซีเหมินติง พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว

ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

 

 

Author: abroadtour

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *