!-->

มหัศจรรย์..ไทเป อาลีซาน 5 วัน

BT-TPE03_SL
รหัสทัวร์ : 28768
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 14,900.-
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : THAI LION AIR
วันที่ : มีนาคม-มิถุนายน 2563
ทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน ช้อปปิ้งฟงเจี๋ย,ซีเหมินติง

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา หรือ SUN MOON LAKE

เขาอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ผ่านเส้นทางป่าสน 

อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่วYEHLIU GEO PARK ชมหินรูปเศียรพระราชินี

อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall)

ช้อปปิ้งถนนคนเดินชื่อดัง ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง

Author: Nat

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *