ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ CX 3 วัน 2 คืน (HKG08)
มิ.ย. 01

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ CX 3 วัน 2 คืน (HKG08)

เริ่มต้น..19,900.-
เที่ยวฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ข้ามสะพานต่ออายุ ณ หาดรีพลัสเบย์ ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน สักการะเทพเจ้าแชกง
มิ.ย.-ต.ค. 61
Read More
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์  พีคเทรม 4 วัน 2 คืน (HKG05)
มิ.ย. 01

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม 4 วัน 2 คืน (HKG05)

เริ่มต้น..19,900.-
เที่ยวฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม เที่ยวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน พักดี 4 ดาว ชมโชว์แสงสี symphony of light
มิ.ย.-ต.ค. 61
Read More