ไซตะมะ

ไซตะมะ เป็นจังหวัดที่มีเทือกเขา และทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม และยังมีความเจริญมากด้วย เพราะอยู่ใกล้กับกรุงโตเกียวนั่นเอง
Read More