โซล

โซล เป็นเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ ที่อนุรักษ์ความเก่าแก่โบราณให้กลมกลืนกับความทันสมัย ศูนย์กลางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม
Read More