อียิปต์ จอร์แดน เดินทางครั้งเดียว ได้เที่ยว 2 ประเทศ 8 วัน 5 คืน

55,999.-
ย้อนรอยอดีตตามหาอารยธรรมโบราณ มหาปีรามิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก มหานครเพตร้า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคใหม่
มีนาคม-เมษายน 2563
Read More