มหัศจรรย์ ตุรกี 8 วัน 5 คืน (TK)

33,900
พระราชวังทอปกาปึ,อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน,จัตุรัสสุลต่าน
อาห์เหม็ด,บลูมอสก์,ฮายาโซฟีอา,ชอปปิ้ง ณตลาดแกรนด์บาซาร์
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
Read More

TURKEY TULIP LOVER (9D6N)

31,999.-
เทศกาลดอกทิวลิป Tulip Festival 2020 สวนอีเมอร์กัน พาร์ค ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque)
9-17, 10-18 เมษายน 2563
Read More

TURKEY GOOD SUMMER (8D6N)

29,999.-
เมืองคัปปาโดเกีย ชม ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ปราสาทปุยฝ้าย ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
ตลอดเดือน เมษายน 2563
Read More

ซุปตาร์ ลั้นลาทรอย ตุรกี 8 วัน 6 คืน

27,999.-
ชมเมืองทรอย เมืองกรีกในตำนาน ชมปราสาทปุยฝ้าย Cotton Castle สุเหร่าสีน้ำเงินBlue Mosque
กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563
Read More