ทัวร์พม่า Royal MANDALAY 4 วัน 3 คืน (MDL04)
มิ.ย. 21

ทัวร์พม่า Royal MANDALAY 4 วัน 3 คืน (MDL04)

เริ่ม 11,888
มัณฆะเลย์-พุกาม-มิงกุน สัมผัสมนต์เสน่ห์ทะเลเจดีย์ "พุกาม" สักการะ 2 มหาบูชาสถาน พิเศษ!! ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ
มิ.ย-ต.ค
Read More