เมืองคงจู

เมืองคงจู มีชื่อเดิมว่า“อุงจิน” เป็นอดีตเมืองหลวงของอาณาจักรแพ็กเจ เมื่อปี ค.ศ. 475-539 ซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อน
Read More