วันเดอร์ฟูล จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน 8 วัน 5 คืน

47,888.-
ดินแดนลูกครึ่งเอเชีย- ยุโรป ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เทือกเขาคอเคซัส เทือกเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย
เมษายน-มิถุนายน 2563
Read More

มหัศจรรย์จอร์เจีย 7 วัน 4 คืน (TK)

39,900.-
ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส

ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมป้อมปราการนาริกาลา

วิหารจวารี-ป้อมอนานูรี
พฤษภาคม - มิถุนายน 2563
Read More