โดซาน โซวอน และเบียงซาน โซวอน

โดซาน โซวอน นั้นสร้างขึ้นในปี 1574 ช่วงยุคราชวงศ์โชซอนเพื่อเป็นการระลึกถึงปราชญ์ชื่อ ยี ฮวาง
Read More