วัดควันชกซา

วัดควันชกซา เป็นสภานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่น่าสนใจ คือ อึนจินมีรึก หรือพระพุทธรูปแห่งอนาคต ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี
Read More