ทัวร์พม่า พุกาม ทะเลสาบอินเล 4 วัน (MMR071)
เม.ย. 14

ทัวร์พม่า พุกาม ทะเลสาบอินเล 4 วัน (MMR071)

เริ่มต้น..24,900.-
เที่ยวพม่า พุกาม มัณฑะเลย์ พระมหามัยมุณี ชม พระราชวังมัณฑะเลย์ ล่องทะเลสาบอินเล สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา สักการะพระบัวเข็ม
เม.ย.-ก.ย. 60
Read More
ทัวร์พม่า อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล 3 วัน (MMR061)
เม.ย. 14

ทัวร์พม่า อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล 3 วัน (MMR061)

เริ่มต้น..18,900.-
เที่ยวพม่า อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
เม.ย.-ก.ย. 60
Read More
ทัวร์พม่า หลงรัก พุกาม 3 วัน (MMR052)
มี.ค. 31

ทัวร์พม่า หลงรัก พุกาม 3 วัน (MMR052)

เริ่มต้น..13,900.-
เที่ยวพม่า หลงรัก พุกาม ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก สักการะ พระมหามัยมุณี ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม
เม.ย.-ก.ย. 60
Read More
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน (MMR051)
เม.ย. 14

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน (MMR051)

เริ่มต้น..15,900.-
เที่ยวพม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม
เม.ย.-ก.ย. 60
Read More
ทัวร์พม่า ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง 3 วัน 2 คืน
เม.ย. 01

ทัวร์พม่า ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง 3 วัน 2 คืน

เริ่มต้น..10,900.-
เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป
เม.ย.-ต.ค. 60
Read More
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3 วัน 2 คืน (MMR012)
เม.ย. 01

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3 วัน 2 คืน (MMR012)

เริ่มต้น..11,900.-
เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์
เม.ย.-ก.ย. 60
Read More
ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 5 วัน (MMR08)
พ.ค. 04

ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 5 วัน (MMR08)

เริ่มต้น..23,900.-
เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง
พ.ค.-ก.ย. 60
Read More
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน บิน PG
มี.ค. 30

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน บิน PG

เริ่มต้น..20,900.-
เที่ยวพม่า ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี ชม สะพานไม้อูเบ็ง แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี
เม.ย.-ก.ย. 60
Read More
Page 1 of 212