ทะเลสาบชงจู

ทะเลสาบชงจู ถือว่าเป็นทะเลสาบที่มีเขื่อนที่ใหญ่ที่สุด ที่สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมระหว่างเมืองชองจูเมืองเจชอน และเมืองทันยาง
Read More