เมืองคงจู

เมืองคงจู มีชื่อเดิมว่า“อุงจิน” เป็นอดีตเมืองหลวงของอาณาจักรแพ็กเจ เมื่อปี ค.ศ. 475-539 ซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อน
Read More

ป้อมปราการคงซานซอง

ป้อมปราการคงซานซอง เป็นป้อมปราการโบราณที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเกาหลีตั้งอยู่ริมแม่น้ำคึมกัง
Read More

เมืองพูยอ

เมืองพูยอ คือ เมืองหลวงเมืองสุดท้ายแห่งอาณาจักรแพ็กเจ (ค.ศ. 539-660) ภายในเมืองพูยอ ประกอบด้วยสิ่งที่น่าสนใจมากมาย
Read More

อุทยานแห่งชาติเขาซงนิซาน

อุทยานแห่งชาติเขาซงนิซาน เป็นอุทยานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ และคนเกาหลี
Read More