ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีเงิน 6 วัน 5 คืน (MU5078-5077)
พ.ย. 01

ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีเงิน 6 วัน 5 คืน (MU5078-5077)

แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง คุนหมิง ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีเงิน
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
Read More
ทัวร์คุนหมิง ใบไม้เปลี่ยนสี…แชงกรีล่า 6 วัน 4 คืน (FD582-58)
ต.ค. 10

ทัวร์คุนหมิง ใบไม้เปลี่ยนสี…แชงกรีล่า 6 วัน 4 คืน (FD582-58)

20,999
แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีเงิน
ตุลาคม 2561
Read More
ทัวร์คุนหมิง KUNMING Red Planet 4 วัน 2 คืน (KMG04)
ก.ย. 06

ทัวร์คุนหมิง KUNMING Red Planet 4 วัน 2 คืน (KMG04)

เริ่มต้น 9,999
เยือน ดินแดนแห่งความมหัศจรรย์ "ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ" ขอพรศักดิ์สิทธิ์เขาซีซาน
ก.ย-ต.ค
Read More
ทัวร์คุนหมิง KUNMING The Biggest 5 วัน 3 คืน (KMG03)
ส.ค. 10

ทัวร์คุนหมิง KUNMING The Biggest 5 วัน 3 คืน (KMG03)

เริ่มต้น 17,999
ชม อุทยานน้ำตกหวงกว่อซู่ ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน และ สะพานเป่ยผานเจียง ที่สูงที่สุดในโลก
ส.ค-ต.ค
Read More