เทียนจิน

สิ่งปลูกสร้างโบราณหลายแห่งในเมือง เทียนสิน เช่น วัดขงจื้อ หอระฆังและอดีตที่ทำการ สมาคมชาวกวางตุ้ง
Read More