เทศกาลโคลน เมืองโพเรียง

เทศกาลโคลน เมืองโพเรียง เทศกาลโคลนนี้ จัดขึ้นที่ชายหาดแดเจิน เมืองโพเรียงจังหวัดชุงชองนัมโด
Read More

เทศกาลเครื่องดื่มและขนมพื้นบ้านแห่งเกาหลี

เทศกาลเครื่องดื่มและขนมพื้นบ้านแห่งเกาหลี เทศกาลพื้นบ้านของเกาหลีนี้ จัดขึ้นที่เคียงจูจังหวัดเคียงซางบุก-โด
Read More

เทศกาลวัฒนธรรมวังอิน

คำว่า “วังอิน” ในเทศกาลวัฒนธรรมวังอินนั้น มาจากชื่อของนักปราชญ์วังอินในช่วงศตวรรษที่ห้าในสมัยอาณาจักรแพ็กเจ
Read More

คีเนตุยกี (ชิงช้า)

คีเนตุยกี เป็นการละเล่นที่คนเล่นนั้นสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย แต่นิยมที่จะเล่นกันในหมู่สุภาพสตรี
Read More