เขาหวงซัน

เขาหวงซัน เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติอีกแห่งของจีน นอกจากนี้เป็นต้นแบบรูปวาดที่มีชื่ออีกมากมาย
Read More