ฮันกึล

ฮันกึล : เป็นชื่อเรียกตัวอักษรเกาหลีประกอบไปด้วยตัวพยัญชนะ 14 ตัว และสระ 10 ตัว เมื่อนำสระและพยัญชนะมาผสมกัน
Read More