ฮอคไกโด

เป็นเกาะขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของญี่ปุ่นเป็นอาณาบริเวณใหม่ซึ่งเพิ่งเปิดสู่ภายนอกอย่างเต็มที่เมื่อ 140 ปีที่ผ่านมา
Read More