SUPER PROMOTION อียิปต์ 6 วัน 3 คืน (MS)

29,999.-
เมมฟิส / เมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณ / ซัคคาร่า

ปีรามิดขั้นบันได ต้นแบบของปิรามิดในยุคต่อมา
มีนาคม - เมษายน 2563
Read More

อียิปต์ ไคโร มหาพีระมิด 6 วัน 4 คืน

31,999.-
“มหาพีระมิด” ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย
17-22 มีนาคม 2563
Read More