ไต้หวัน ไทเป 4 วัน 3 คืน (IT)

11,999.-
เมืองไทเป-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
นั่งเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
Read More