เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส 7 วัน QR

39,900.-
เที่ยวยุโรปตะวันออก ชมหอไอเฟลที่สวยที่สุด ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ ชมมรดกโลก แมนาคินพิส เพลิดเพลินกับการล่องเรือหลังคากระจก
มีนาคม-มิถุนายน 2563
Read More

ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (EK)

42,900.-
หมู่บ้านกีร์ธอร์น(ไร้ถนน) - หมู่บ้านกังหันลม (ซานสคาน)

อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก

โรงงานเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียง
มีนาคม – พฤษภาคม 2563
Read More

มหัศจรรย์ ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน (EK)

39,900.-
ตื่นตาพระราชวังช็องบอร์ เชอนงโซ เที่ยวเมืองตูร์

เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย ล่องเรือแม่น้ำแซน ชมเมืองปารีส
มีนาคม - มิถุนายน 2563
Read More