ฮานอย ซาปา นิงห์บิง ฟานซีปัน 5 วัน 4 คืน (VJ)

10,999.-
ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม-ตลาดซาปา

หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปัน
มีนาคม - มิถุนายน 2563
Read More

ฮานอย ซาปา นิงห์บิง ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน (SL)

11,900.-
ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ

นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
Read More