หนิงโป

ไฮไลท์ของเมืองหนิงโป คือ สะพานข้ามอ่าวหางโจว เป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก คือ 36 ก.ม. ถือเป็นสุดยอดผลงานของจีน
Read More