ทัวร์ฉงชิ่ง CHONGQING SAVE SAVE 4 วัน 3 คืน (CKG03)
พ.ย. 03

ทัวร์ฉงชิ่ง CHONGQING SAVE SAVE 4 วัน 3 คืน (CKG03)

เริ่มต้น..13,888.-
เที่ยวฉงชิ่ง ดินแดนแห่งธรรมชาติและแหล่งมรดกโลก สัมผัสความมหัศจรรย์มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์
พ.ย.-ธ.ค. 60
Read More
ทัวร์ฉงชิ่ง MAGICAL OF CHONGQING 4 วัน 3 คืน (CKG02)
พ.ย. 03

ทัวร์ฉงชิ่ง MAGICAL OF CHONGQING 4 วัน 3 คืน (CKG02)

เริ่มต้น..15,888.-
เที่ยวฉงชิ่ง หวู่หลง ดินแดนแห่งธรรมชาติและแหล่งมรดกโลก สัมผัสความมหัศจรรย์มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์
พ.ย.-ธ.ค. 60
Read More
ทัวร์ฉงชิ่ง FAIRY TAIL OF CHONGQING 4 วัน 3 คืน (CKG01)
ก.ค. 14

ทัวร์ฉงชิ่ง FAIRY TAIL OF CHONGQING 4 วัน 3 คืน (CKG01)

เริ่มต้น..16,888.-
เที่ยวฉงชิ่ง เที่ยวครั้งเดียวได้ 2 มรดกโลก ผาหินแกะสลักต้าจู๋ อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์
ก.ค.-ต.ค. 60
Read More