ทัวร์พม่าดีดี VINTAGE MYANMAR 3 วัน 2 คืน (VT001SL)
ต.ค. 05

ทัวร์พม่าดีดี VINTAGE MYANMAR 3 วัน 2 คืน (VT001SL)

เริ่มต้น..11,500.-
เที่ยวพม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ พระธาตุอินทร์แขวน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระธาตุมุเตา พักโรงแรมเรือ
ต.ค.-มี.ค. 61
Read More
ทัวร์พม่าดีดี PERFECT MYANMR 3 วัน 2 คืน (PF001SL)
ก.พ. 02

ทัวร์พม่าดีดี PERFECT MYANMR 3 วัน 2 คืน (PF001SL)

เริ่มต้น..11,500.-
เที่ยวพม่า พระธาตุอินทร์แขวน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระธาตุมุเตา สักการะ 3 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์
ก.พ.-มี.ค. 61
Read More
ทัวร์พม่าดีดี DELUXE MYANMAR 3 วัน 2 คืน (DL001SL)
ต.ค. 05

ทัวร์พม่าดีดี DELUXE MYANMAR 3 วัน 2 คืน (DL001SL)

เริ่มต้น..12,500.-
เที่ยวพม่า DELUXE MYANMAR ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์
ต.ค.-มี.ค. 61
Read More
ทัวร์พม่าดีดี VINTAGE MYANMAR 3 วัน 2 คืนพัก 5 ดาวโรงแรมเรือ (VT002FD)
ต.ค. 14

ทัวร์พม่าดีดี VINTAGE MYANMAR 3 วัน 2 คืนพัก 5 ดาวโรงแรมเรือ (VT002FD)

เริ่มต้น..11,900.-
เที่ยวพม่าดีดี VINTAGE MYANMAR สักการะ 3 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ พระธาตุอินทร์แขวน -เจดีย์ชเวดากอง -พระธาตุมุเตา
ต.ค.-เม.ย. 61
Read More
ทัวร์พม่าดีดี DELUXE MYANMAR 3 วัน 2 คืน (DL002FD)
ต.ค. 14

ทัวร์พม่าดีดี DELUXE MYANMAR 3 วัน 2 คืน (DL002FD)

เริ่มต้น..12,900.-
เที่ยวดีดี DELUXE MYANMAR สักการะ 3 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ พระธาตุอินทร์แขวน -เจดีย์ชเวดากอง -พระธาตุมุเตา
ต.ค.-เม.ย. 61
Read More
เที่ยวย่างกุ้ง-สิเรียม- หงสา -อินทร์แขวน 4 วัน
พ.ค. 10

เที่ยวย่างกุ้ง-สิเรียม- หงสา -อินทร์แขวน 4 วัน

19,999 บาท
เที่ยวย่างกุ้ง-สิเรียม- หงสา -อินทร์แขวน 4 วัน
พิเศษ!!! รับประทานอาหารที่ ภัตตาคาการะเวก
10-13 พฤษภาคม 57
Read More