ทัวร์บาหลี บรูไน DESTINATION BALI BRUNEI 5 วัน 4 คืน (BWN02)
มิ.ย. 26

ทัวร์บาหลี บรูไน DESTINATION BALI BRUNEI 5 วัน 4 คืน (BWN02)

เริ่มต้น..19,888.-
เที่ยวคุ้ม 2 ประเทศ บาหลี บรูไน พิเศษ ชมโชว์บารองแด๊นซ์ เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ล่องเรือชมลิงจมูกยาว
มิ.ย.-ธ.ค. 61
Read More
ทัวร์บาหลี สัมผัส … มนต์เสน่ห์ อินโดนีเซีย บาหลี มหาบุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน
ต.ค. 03

ทัวร์บาหลี สัมผัส … มนต์เสน่ห์ อินโดนีเซีย บาหลี มหาบุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน

30,900.-
เดนพาซาร์ (บาหลี) หาดจิมบารัน บารองแดนซ์ ทะเลสาบเบดูกัล วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) วัดเม็งวี บุโรพุทโธ
3-7, 24-28 ก.ย.57, 4-8, 19-23, 22-26 ต.ค.57, 26-30 พ.ย.57, 10-14 ธ.ค. 57
Read More