เชียงใหม่ แม่กำปอง 9.PHD-PK9

5,999.-
เชียงใหม่,วัดพระธาตุดอยสุเทพ,บ้านม้ง ดอยปุย

บ้านข้างวัด,วัดอุโมงค์, ถนนคนเดินท่าแพ

ผาช่อ,บ้าน100อัน1000อย่าง
มีนาคม - พฤษภาคม 2563
Read More

ชิว เชียงราย เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน 6.PHD-N6F

10,900.-
เชียงราย,ไร่เชิญตะวัน,วัดร่องเสือเต้น

วัดห้วยปลากั้ง,ไร่ฉุยฟง,แม่สลอง

ดอยแม่สลอง,วัดท่าตอน,ฮิโนกิแลนด์
มีนาคม - พฤษภาคม 2563
Read More

เชียงใหม่ แม่กำปอง 3 วัน 2 คืน 4.PHD-N4F

7,999.-
วัดพระธาตุดอยสุเทพ,บ้านม้ง ดอยปุย

บ้านข้างวัด,วัดอุโมงค์,ถนนคนเดินท่าแพ

ผาช่อ,บ้าน100อัน1000อย่าง,วัดพระธาตุดอยคำ
มีนาคม - ตุลาคม 2563
Read More