วัดชนดึงซาหรือวัดวัดชินฮึงซา

วัดชนดึงซาหรือวัดวัดชินฮึงซา เป็นสถานปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้านศิลปะ ซึ่งหาดูได้ยาก โดยเฉพาะระฆังเหล็กของวัด
Read More