ภูฎาน – ทิมพู – พูนาคา – พาโร – วัดทักซัง

54,900.-
พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน
มีนาคม-สิงหาคม 2563
Read More