ลี่เจียง

สถานที่ท่องเที่ยวของลี่เจียง มีทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ ภูเขาหิมะมังกรหยก สระน้ำมังกรดำ หุบเขาเสือกระโจน และโค้งแรกแม่น้ำแยงซี
Read More