ทัวร์ฉงชิ่ง FAIRY TAIL OF CHONGQING 4 วัน 3 คืน (CKG01)
ก.ค. 14

ทัวร์ฉงชิ่ง FAIRY TAIL OF CHONGQING 4 วัน 3 คืน (CKG01)

เริ่มต้น..16,888.-
เที่ยวฉงชิ่ง เที่ยวครั้งเดียวได้ 2 มรดกโลก ผาหินแกะสลักต้าจู๋ อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์
ก.ค.-ต.ค. 60
Read More
ทัวร์ฉงชิง อู่หลง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ บินตรง 4 วัน 3 คืน (SHWECKG3)
มิ.ย. 09

ทัวร์ฉงชิง อู่หลง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ บินตรง 4 วัน 3 คืน (SHWECKG3)

เริ่มต้น..13,999.-
เที่ยวฉงชิง อู่หลง บินตรง สุดยอด..มรดกโลก หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว หมู่บ้านโบราณ
มิ.ย.-ต.ค. 60
Read More
ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง บินตรง 4 วัน 3 คืน (SHWECKG1)
มิ.ย. 09

ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง บินตรง 4 วัน 3 คืน (SHWECKG1)

เริ่มต้น..17,888.-
เที่ยวฉงชิ่ง อู่หลง บินตรง มรดกโลก..หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ ชม 3 สะพานสวรรค์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
มิ.ย.-ต.ค. 60
Read More