ภาพวาดพื้นบ้านเกาหลี

ภาพวาดพื้นบ้าน เป็นที่นิยมอย่างมากของชาวเกาหลี เป็นงานที่มีเอกลักษณ์ องค์ประกอบที่เด่นชัด รวมทั้งลักษณะการใช้แปลงและพู่กัน
Read More