พิพิธภัณฑ์แห่งชาติคงจู

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติคงจู เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ก่อสร้างขึ้นในรูปแบบอาคารสมัยใหม่ เริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมเมื่อปี 1972
Read More