สกลนคร นครพนม มุกดาหาร 3 วัน 2 คืน 3.PHD-NE3F

8,599.-
สกลนคร,พิพิธภัณฑ์หลวงปูฝั้น,พระธาตุเชิงชุม

พิพิธภัณฑ์ภูพาน ,วัดป่าสุทธาวาส,นครพนม

พระธาตุนคร,พระธาตุพนม,วัดศรีมงคลใต้
มีนาคม - พฤษภาคม 2563
Read More

ไหว้ 7 พระธาตุนครพนม 2 วัน 1 คืน 7.PHD-NE7F

6,900.-
สกลนคร,นครพนม, พระธาตุมหาชัย

พระธาตุประสิทธิ์,พระธาตุท่านอุเทน

พระธาตุนคร,พระธาตุรุกขนคร, พระธาตุเรณู
มีนาคม - กันยายน 2563
Read More

ลัดเลาะริมโขง นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี 3 วัน 2 คืน 8.PHD-NE8F

9,900.-
นครพนม ,พระธาตุเรณู , พระธาตุพนม , ภูผาเทิบ ,มุกดาหาร

สามพันโบก,หาดหงษ์,น้ำตกสร้อยสวรรค์(ลงรู), แม่น้ำสองสี ,โขงเจียม
มีนาคม - พฤษภาคม 2563
Read More