ทัวร์พม่าดีดี สักการะ 2 มหาบูชาสถาน 4 วัน 3 คืน (SMB0018M)
ต.ค. 11

ทัวร์พม่าดีดี สักการะ 2 มหาบูชาสถาน 4 วัน 3 คืน (SMB0018M)

เริ่มต้น..16,900.-
เที่ยวพม่า สักการะ 2 มหาบูชาสถาน พระมหามัยมุณี-พระเจดีย์ชเวสิกอง เข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี
ต.ค.-ธ.ค. 60
Read More
ทัวร์พม่าดีดี สักการะ 2 มหาบูชาสถาน 4 วัน 3 คืน (RMB0018M)
ต.ค. 11

ทัวร์พม่าดีดี สักการะ 2 มหาบูชาสถาน 4 วัน 3 คืน (RMB0018M)

เริ่มต้น..13,800.-
เที่ยวพม่า เข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง ชม ทุ่งทะเลเจดีย์ ชมโชว์ หุ่นกระบอกเชิด
ต.ค.-ธ.ค. 60
Read More
ทัวร์พม่าดีดี สักการะ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานของพม่า 3 วัน 2 คืน (MM0018M)
ต.ค. 14

ทัวร์พม่าดีดี สักการะ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานของพม่า 3 วัน 2 คืน (MM0018M)

เริ่มต้น..9,555.-
เที่ยวพม่า มิงกาลาบา มัณฑะเลย์ เข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ณ วัดมหากันดายงค์
ต.ค.-ธ.ค. 60
Read More
ทัวร์พม่าดีดี สักการะ 2 มหาบูชาสถาน 4 วัน 3 คืน (SMB0018M)
ต.ค. 11

ทัวร์พม่าดีดี สักการะ 2 มหาบูชาสถาน 4 วัน 3 คืน (SMB0018M)

เริ่มต้น..16,900.-
เที่ยวพม่า เข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองมัณฑะเลย์ ล่องเรือแม่นํ้าอิระวดี เมืองมิงกุน
ต.ค.-ธ.ค. 60
Read More
ทัวร์พม่าดีดี VINTAGE MYANMAR 3 วัน 2 คืน (VT001SL)
ต.ค. 05

ทัวร์พม่าดีดี VINTAGE MYANMAR 3 วัน 2 คืน (VT001SL)

เริ่มต้น..11,500.-
เที่ยวพม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ พระธาตุอินทร์แขวน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระธาตุมุเตา พักโรงแรมเรือ
ต.ค.-มี.ค. 61
Read More
ทัวร์พม่าดีดี PRAY MYANMAR 1 วัน (PM001SL)
พ.ย. 01

ทัวร์พม่าดีดี PRAY MYANMAR 1 วัน (PM001SL)

4,900.-
เที่ยวพม่า วันเดียวเที่ยวสบายไปกับเราทัวร์พม่าดีดี นำทุกท่านร่วมทำบุญไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์ ณ ประเทศพม่า
พ.ย.-มี.ค. 61
Read More
ทัวร์พม่าดีดี PERFECT MYANMR 3 วัน 2 คืน (PF001SL)
ต.ค. 05

ทัวร์พม่าดีดี PERFECT MYANMR 3 วัน 2 คืน (PF001SL)

เริ่มต้น..11,500.-
เที่ยวพม่า พระธาตุอินทร์แขวน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระธาตุมุเตา สักการะ 3 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์
ต.ค.-มี.ค. 61
Read More
ทัวร์พม่าดีดี MAKE A WISH MYANMAY 2 วัน 1 คืน (MW001SL)
พ.ย. 07

ทัวร์พม่าดีดี MAKE A WISH MYANMAY 2 วัน 1 คืน (MW001SL)

6,900.-
เที่ยวพม่า MAKE A WISH MYANMAY ย่างกุ้ง หงสาฯ สิเรียม พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา สักการะ 2 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์
พ.ย.-มี.ค. 61
Read More
Page 1 of 3123