มรดกโลก…สมบัติล้ำค่าที่รอการมาเยือน (2)

มรดกโลกอีกประเภทที่ผสมผสานองค์ประกอบทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างลงตัว เรียกมรดกโลกประเภทนี้ว่า “มรดกโลกแบบผสม”
Read More