มหัศจรรย์ CAMBODIA พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (FD)

12,900.-
พนมเปญ,อนุสาวรีย์อิสรภาพ,วัดพนม
คุกตวลสเลง,พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล
พระเจดีย์เงิน,ตลาดชาทะไม,เสียมเรียบ
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
Read More

มหัศจรรย์ CAMBODIA เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน (FD)

9,999.-
เสียมเรียบ,ล่องเรือโตนเลสาบ,ศาลองค์เจ๊ก
องค์จอม,ชมโชว์ระบำอัปสรา
นครธม,ปราสาทบันทายศรี,ปราสาทบายน
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
Read More