แพคเกจ เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน 2. PHD-PK2

4,900.-
เชียงใหม่,ASIA HOTELS GROUP ,โรงแรมพูนเพชร

ดอยสุเทพ,บ้านแม่กำปอง
มีนาคม - พฤษภาคม 2563
Read More

เชียงใหม่ ห้วยตึงเฒ่า แม่กำปอง 2 วัน 1 คืน 3.PHD-N3

4,299.-
วันธรรมดาน่าเที่ยวกับราคาโดนๆ

เชียงใหม่ ,วัศรีสุพรรณ, ห้วยตึงเฒ่า

สวนดอกมากาเร็ต,กาดหน้ามอ , บ้านแม่กำปอง
มีนาคม – ตุลาคม 2563
Read More

เชียงใหม่ ปาย แม่กำปอง 3 วัน 2 คืน 1.PHD-N1

7,999.-
"Dream Destinations" กาลครั้งหนึ่ง...ต้องไป

สัมผัสเส้นทางธรรมชาติกันที่ปาย

หมู่บ้านที่ชวนหลงไหล แม่กำปอง

ลุยดอยม่อนแจ่ม
มีนาคม - ตุลาคม 2563
Read More