สิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน 3.PHD-JING

15,900.-
เยือนถิ่นไท 12 ปันนา

สัมผัสเส้นทางชุมชนไทลื้อ แห่งเมือง "เชียงรุ้ง"

สวนป่าดงดิบ - 9จอม12เชียง

น้ำตกมังกรเก้าตัว-วัดป่าเจ
มีนาคม - พฤษภาคม 2563
Read More