โยโกฮาม่า

โยะโกะฮะมะ อยู่ที่จว.คะนะงะวะ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ และยังเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย
Read More